Genel Kurul Çağrısı Ve Gündem

POPSAV YÖNETİM KURULU’ NDAN DUYURU

Sayın Üyemiz!

Vakfımızın Olağan Genel Kurulu 16 Nisan 2019, Salı, Saat: 14.00-16.00 arasında,

Popüler Müzik Sanatı Vakfı (Popsav) Merkezi,

İnönü Mahallesi, Harbiye Çayırı Sokak, No: 25

Elmadağ, Şişli / İSTANBUL adresinde,

1. Toplantıda çoğunluk sağlanamaması durumunda ise,

2. Toplantı; 30 Nisan 2019, Salı, Saat: 14.00-17.00 arasında,

GAR Gazinosu, Yenikapı / İSTANBUL adresinde,

Aşağıdaki gündeme göre toplanacaktır.

Saygılarımızla bilgilerinize sunarız.

GÜNDEM:

1)        Açılış, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı,

2)        Divan Başkanlığı ve Katip Üyelerin Seçimi,

3)        Yönetim Kurulu Çalışma Raporunun görüşülmesi ve İbrası,

4)        Denetleme Kurulu Raporlarının görüşülmesi ve İbrası,

5)        Muhasebe Raporlarının görüşülmesi ve İbrası,

6)        Vakıf Yönetim Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi,

7)        Vakıf Denetleme Kurulu Asil ve Yedek Üyelerinin Seçilmesi,

8)        Yeni Mütevelli Heyeti  üyesi adaylarının kararının alınması0)          

9)        Gelecek yıllara ait Vakıf Çalışma Programına ilişkin önerilerin görüşülmesi,

10     Üyelerin Dilek ve Önerileri

11)      Kapanış.

(Popsav Yönetim Kurulu adına)                                         

  Baha BODUROĞLU                                                                    Mehmet H. ALKAN    

            Başkan                                                                                 Genel Sekreter    
POPSAV:Elmadağ,Harbiye çayırı sokak Tellioğlu İş Hanı No 25

Daire 3-4 ŞİŞLİ Telefon:0212 2477408