Popsav Olağanüstü Genel Kurul Daveti

Değerli üyelerimiz,

12 Kasım 2019 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, kişisel nedenlerden dolayı istifa eden, Yönetim Kurulu asil ve yedek üyeler nedeniyle Olağanüstü Genel Kurul kararı alınmıştır.

Bu karara göre; Olağanüstü Genel Kurul 1. Toplantısı 25 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 14.00’de Yenikapı Gar Gazinosu’nda; çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 2. Toplantının (çoğunluk aranmadan) 2 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 14.00’de yine Yenikapı Gar Gazinosu’nda yapılmasına karar verilmiştir.

Yönetim Kurulu Başkanı

Baha Boduroğlu

Genel Sekreter

Süreyya Saktaş