Müzik Sektöründe Mesleki Yeterlilik Belgesi

07.10.2006 tarihli resmi gazetede yayımlanan 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunuyla ulusal ve uluslararası meslek standartlarını temel alarak, teknik ve meslekî alanlarda ulusal yeterliliklerin esaslarını belirlemek; denetim, ölçme ve değerlendirme, belgelendirme ve sertifikalandırmaya ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli ulusal yeterlilik sistemini kurmak ve işletmek üzere Meslekî Yeterlilik Kurumunun kurulması öngörülmüştür.

5544 sayılı  kanun kapsamında  öncelikle Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra  Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişilerin çalıştırılamaması”, ancak ustalık belgesi olanlardan, mezun olduğu alanda çalışmak koşuluyla, Mesleki Eğitim Lise Diploması ile  Üniversite ve Yüksekokul Diploması olanlardan mesleki yeterlilik şartı aranmaması öngörülmüştür.

Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olmasa dahi, diğer sektörlerde de iş piyasalarının talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ve katılımcı bir anlayışla, Mesleki Yeterlilik Kurumunca görevlendirilen ve sektörünü temsil kabiliyetine sahip kurum ve kuruluşlarca da o sektöre ait ulusal meslek standartlarının belirlenmesi uygun bulunmuştur.

Bu kapsamda ülkemizde, müzik alanında da ulusal ve uluslararası standartların temel alınarak meslek standartlarının belirlenmesi önem taşımaktadır

Bilgisayar teknolojisindeki gelişmeler doğrultusunda, müzisyenlik mesleği kötüye kullanılmakta ve müzisyenlikle hiçbir ilgisi veya yeterli becerisi olamayanlar, bilgisayar teknolojisini kullanarak, müzikli etkinlik ve işyerlerinde müzisyen olarak çalışmakta ve bu tür çalışmalar her geçen gün giderek yoğunlaşmaktadır.

Gerçek müzik sanatçılarının işsiz kalmasına neden olmasının yanı sıra, ulusal müziğimize zarar veren ve bu suistimalin önlenmesi için, müzik sektöründe de ilgili meslek kuruluşları kanalıyla 5544 sayılı Kanun kapsamında mesleki yeterlilik belgesine tabi tutulmalarının, ülkemiz müzisyenlerinin ve ulusal müziğimizin korunması açısından önemli kazanımlar sağlayacağı kuşkusuzdur.

Bu doğrultuda müzik sektöründe meslek ve grup standartlarının belirlenerek Mesleki Yeterlilik Belgesi uygulamasına geçilmesiyle, yeterlilik belgesi olmayanların ilgili işyerlerinde ve müzikal etkinliklerde çalışmaları mümkün olmayacak ve sektördeki suistimalin önlenmesiyle iş kolunda  çalışan gerçek müzisyen sayısı da artacaktır.

Uygulama ve denetimin yasada amaçlanan doğrultuda ciddi bir şekilde sürdürülmesi halinde, işkolunda yasaya aykırı bir şekilde çalışan devlet memuru müzik sanatçıları ile ülkemizde kaçak olarak çalışmakta olan yabancı uyruklu müzik sanatçılarının ve müzisyen olmadığı halde bilgisayar teknolojisini kullanarak müzisyenlik mesleğini kötüye kullananların sektörde çalışmaları önlenecek ve bunun sonucunda da doğal olarak sektörün denetimi sağlanacaktır.

Bu nedenle, müzik alanında faaliyet gösteren meslek kuruluşlarının işbirliği ile müzik alanında ulusal meslek standartlarının belirlenerek müzik sektöründe de bir an önce mesleki yeterlilik belgesi uygulamasına geçilmesiyle, gerçek müzik emekçileri için yaşamsal önemde bir kazanım sağlanacaktır.

Nitekim, kültür ve sanat alanında meslek standartlarının belirlenerek Mesleki Yeterlilik Belgesi uygulamasına geçilmesi amacıyla, Aile,Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanlığınca ilgili bakanlık, kamu kurum ve  kuruluşları ile meslek kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla 27-28 Kasım 2019 günlerinde Ankara’da düzenlenen Mesleki Haritalama çalıştay’ı sona ermiştir.

Özel sektörde çalışan müzik ve sahne sanatçıları açısından büyük önem taşıyan bu çalışmaların en kısa sürede sonuçlandırılarak Meslek Yeterlilik Belgesi uygulamasına geçileceğini ümit ediyorum.

Mehmet ÇIRIKA

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*