POPSAV ve MÜYORBİR’ in Öyküsü

 

Türkiye’de müzik sektöründe, sivil toplum kuruluşu olarak markalaşmış olan POPSAV, artık üyelerinin  zaman buldukça ilgilendikleri bir kurum olmaktan çıkmıştır… Bir toparlanma sürecinin sonuna gelen vakıf, kuruluş amaçlarına uygun olarak  görevlerine daha sıkı sarılmaktadır… Unutanlar için tekrarlayalım, vakıf senedine göre Popsav’ın amaçları şöyle:

Yine vakıf senedinde, bunları yerine getirmek için de şu faaliyetlerde bulunabileceği belirlenmiş:

Buna göre vakıf,

*Pop Müziğini sevdirmek ve tanıtmak için birçok Şarkı Günleri düzenledi. Cumhurbaşkanları ile şarkılar söylendi.

*Üyelerinin ekonomik ve sosyal durumlarını düzeltmek ve “sanatçı yaşam evi” kurmak üzere konserler yaptı…

*Korsan cd lere açılan savaşta kamuoyunun dikkatini çekmek için eylemler yaptı.

*Korsana karşı kurulan İl denetim kuruluna, gözlemci ve uygulayıcı olarak eleman verdi.

*Ahte vefa geceleriyle üyelerini maddi manevi ödüllendirdi…

*Çeşitli nedenlerden dolayı devamı gelmeyen “Yılın En İyileri” ödüllerini dağıttı.

*İ.B. Belediyesi iş birliği ile Yakacıkta “Sanatçı Yaşam Evi”nin kurulmasını sağladı.

Ama bence en önemlisi,

*Üyelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel gereksinimini sağlamak amacıyla Telif hakları konusunda yaptığı çalışmalardır.

* 1996 yılında da telif haklarını, şirketleşerek korumaya çalıştı… Bu girişim başarısız oldu ve yarım kaldı ama bir bilinç oluşmaya başladı.

*Adını saygıyla andığımız Osman YAĞMURDERELİ’ nin başkanlığı döneminde ise, Telif Hakları Yasasında yapılması gereken değişiklikler için, Ankara’ya gidilerek birçok önerilerde bulunuldu, görüşler bildirildi.

*Esasen, 5846 sayılı “Fikir Ve Sanat Eserleri Yasası 03.12.1951 yılında kabul edilmiş, olmasına karşın 01.11.1983-07.06.1995-yılları arasında yapılan değişiklikler müziğin her dalında var olan üyelerin telif haklarını tahsil etmek, gereksinimine yeterli değildi.

*21.02.2001-03.03.2004-17.04.2004-29.12.2006-22.11.2007-23.01.2008-22.02.2012 de tam 9 kez eklere ve değişikliğe uğrayarak bu günkü hale geldi ama gene de, telif haklarını korumak üzere kurulan meslek birliklerinin gereksinimine cevap veremedi.

*Bunun farkında olan Kültür Bakanlığı yeni bir yasa için, şu anda gündeme gelmemiş olan bir taslak hazırladı…

* Günümüzde yönetim kavgalarıyla sarsılan meslek birlikleri, bu konuda üyelerini bilgilendirmekten çok uzak.

Kimse kusura bakmasın ama “Telif Hakları Konusunda bilgi ve bilince sahip olmayan, yönetim kurullarına, etiket veya “Huzur Hakkı” getirisi nedeniyle girdiğini düşündüğümüz üyeler nedeniyle, TELİF HAKKI SAHİBİ ÜRETEN KESİM büyük kayıplara uğradı ve uğramaya devam ediyor.

POPSAV bu konuyu büyük bir titizlikle takip etmektedir.

Üyelerinin ekonomik, sosyal ve kültürel gereksinimleri için,

gerekirse demokratik kurallar çerçevesinde, kamuyu  bilgilendirmek, uyarılarda bulunmak, zorunlu hallerde protesto etmek hakkına sahiptir. Çünkü kuruluş gerekçelerinin ana amaçlarından biri budur.

Esasen;

*Popsav’ın en büyük eseri, ”komşu haklar” kapsamındaki, yorumcuların (İCRACI SANATÇILAR) haklarını tahsil etmek üzere kurduğu MÜYORBİR (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) dir.

* Tarihsel süreci içinde MÜYORBİR çok çetin aşamalardan geçti:

1999 yılının 31 mayısında, Başkan Neco, Başkan yardımcısı Selçuk ALAGÖZ Genel Sekreter olarak Baha Boduroğlu, Yönetim Kurulu üyeleri, Zeynep Talu, Cahit Berkay, Bektaş Türk, Hakan Peker “Müzik Yorumcuları Meslek Birliği “ ni kurmak için çalışmalara başladık… (Belge 1)

*Kültür Bakanı İstemihan Talay’a bu girişimimizi anlattığımızda, bakanlık olarak destek vereceklerinin sözünü aldık. 10.05.1999 (Belge 2)

*Popsav’a hukuk işlerinde destek veren sevgili Av. Aydın Kurban’ın önerisiyle, İstanbul Hukuk Bürosu sahibi Ali Yüksel’den Meslek Birliği konusunda bir çalışma yaparak, bize brifing vermesini talep ettik. 31.05 1999 (Belge 3)

*Bu konuda çalışmalarını sürdüren Ali Yüksel gerekli çalışmaları yaptı ve bir brifing verdi.

Brifing sonrası Genel Sekreter Baha Boduroğlu ve Av. Ali Yüksel iç tüzük çalışmalarına başladı.

Fakat bakanlığın çıkartacağı Tip Statü nünde yayınlanması beklemek gerekiyordu. 07.06.1999 (Belge 4)

*Vakfın adının MÜYORBİR (Müzik Yorumcuları Meslek Birliği) olmasına karar verdik. 28.06.1999 (Belge 5)

*Avukat Ali Yüksel ve Baha Boduroğlu’nun yaptığı çalışmalar Bakanlığın yayınladığı Tip Statü ile birleştirilen sonucunda şe ve tüzük yönetim kurulunda kabul edildi. Meslek birliği kurma çalışmaları resmen başladı. 06.12.1999 (Belge 6)

Diğer meslek birliklerinin engellemelerine rağmen, yapılan çalışmalar ve sonucunda kurulan MÜYORBİR, POPSAV’IN meslek birliğine dönüşmüş haliydi.
*Bu arada Popsav Kurucu Sekreteri, eski magazin şefi, yapımcı ve organizatör Ali Rıza TÜRKER kendi ofisini geçici MÜYORBİR ofisi olarak kullanılmak üzere yeniden düzenledi.
*Yorumcu arkadaşlar,53 kişilik kurucu yönetim kurulu üyeliği için pek gönüllü olmadılar… Komşu Haklar kapsamında, telif hakkı sahibi olduklarının bilincinde değillerdi.

(O dönemde, ”Hele siz bir başlayın, sonrasında biz de üye oluruz” diyerek, kurucu üye olmaktan kaçınan yorumcu kardeşlerimin, daha sonraları, yönetim kuruluma üye seçilmek için, büyük çaba sarf ettiklerini görmek beni çok etkilemiştir…)

Gene o dönemde Mesam ve Müyap yöneticileri MÜYORBİR in kuruluş girişimine hiç de sıcak bakmadılar.

(Müyorbir’e en büyük itirazda bulunan ve yorumcunun telif hakkı mı olurmuş diyen bir abimizin sonradan yönetim kuruluna üye olarak girmesini hala anlayabilmiş değiliz.)

*Sonuçta 30.01.2003 tarihinde bakanlığın yayınladığı tip statü den 6 ay sonra 30 Temmuz 2003 de, Galatasaydaki İl Kültür Müdürlüğü şubesinde bakanlık görevlisine son anda teslim edilen evrak la MÜYORBİR tüzel kişilik kazanmış oldu.
O dönemde bu konuda çalışan Başkanlarımız Neco ve sonrasında Selçuk Alagöz’ü, Yönetim kurulu üyelerimiz sayın; Zeynep Talu, Cahit Berkay, Bektaş Türk, Hakan Peker’i
Sevgili Ali Rıza Türker’i
Avukat Ali Yüksel’i, sonrasında Aydin Kurban’ı
ve sekreterlik görevini yürüten Mihrican Yorulmaz’ı saygıyla yad ediyoruz.
Müyorbir’in kurulma öyküsü olarak kısaca anlattığımız yukardaki olaylar, POPSAV ın yönetim kurulu toplantılarında gelişmiştir.
POPSAV bu konuda, MÜYORBİR kendi kanatlarıyla uçabilecek hale gelinceye kadar olayların takipçisi olmuştur.

Bugüne kadar, sabit geliri olmadan, üyelerinden aidat almadan, huzur hakkı ödenmeyen yönetim kurullarıyla hem vakfın hem de meslek birliği için kurucu genel sekreterliğini yapan sayın Ali Rıza TÜRKER ve 2001-2013 yılları arasında 12 yıl başkanlık görevi yürüten
Hakan PEKER gibi özverili kişilerle varlığını sürdüren POPSAV kurmak üzere olduğu Akademi ile müzik için yapılan çalışmalarla, artık asli görevlerine dönmüştür. Bundan böyle, POPSAV müzik sektöründeki her türlü çarpıklığın takipçisi olacaktır.
Popsav’ın gerçek görevi budur, sadece şarkı söylemek ve söylenmesini sağlamak değil.

 

POPSAV BAŞKANI
Baha BODUROĞLU

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*