Sanatçılar Sanat İşkolu, Meslek Sendikası ve Toplu Sözleşme Hakkı İstiyor

Ülkemizdeki mevcut sendikal sistem çerçevesinde, sanatçı  sanatçıların sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme yapma hakları tamamıyla kısıtlanmış olup, bu nedenle, sanatçılar  çalışma ve sosyal güvenlik ilişkilerinden kaynaklanan en temel haklarından dahi yoksun bir şekilde çalıştırılmaktadır.

Bilindiği gibi, demokrasinin temel kurumlarından biri de sendikal örgütlenmedir. Bu doğrultuda ülkemizdeki sendikal örgütlenme gelişip, güçlendikçe demokrasimizin de gelişip güçleneceği unutulmamalıdır.

Bu bilinç doğrultusunda, sendikal yasalarda gerekli değişiklikler yapılarak güzel sanatlar işkolunda faaliyet gösteren bu alandaki sendikaların güç ve etkinlikleri artırılmalı, gerekli ve yeterli düzeyde yasal destek sağlanmalıdır.

Bu nedenle güzel sanatlar alanında da etkin ve kalıcı bir sendikal örgütlenme ve toplu sözleşme sürecinin oluşabilmesi için;

-Güzel Sanatlar İşkolunun ayrı bir işkolu olarak düzenlenmesi,

-Güzel Sanatlar işkolunda baraj uygulamasının kaldırılması,

-İşletme/işyeri düzeyinde yüzde elli artı bir koşulunun aranmaması,

-Güzel Sanatlar işkolunda “mesleki örgütlenmeye” olanak tanınması için,

İstihdam ve emek piyasalarının özelleştirildiği, çalışma sisteminin esnekleştirildiği günümüz Türkiye’sinde, sendikal örgütlenmenin de bu gelişmeler paralelinde yeniden düzenlenmesi ve örgütlenme modellerinin de esnekleştirilerek bu yolla sendikal örgütlenmenin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve en küçük üretim birimlerine dahi yaygınlaştırılabilmesi için meslek sendikacılığına her zamankinden daha fazla ihtiyaç olduğu düşünülmektedir.

Öngörülen doğrultuda yapılacak olan yasal düzenleme;

a)UNESCO’nun 27.10.1980 tarihli Sanatçının Statüsüne İlişkin Tavsiye Kararı hükümlerine ve

bu karar doğrultusunda  düzenlenen Anayasanın Sanatın ve Sanatçının Korunması başlıklı 64.maddesine,

b)Ülkemizin  taraf olduğu uluslararası sözleşmelere uygunluk taşıyacak ve bu yolla  güzel sanat dallarında uğraş veren sanatçılar da serbestçe örgütlenme ve toplu iş sözleşmesi yapma olanağına kavuşabilecektir. Bu düzenlenme ile ayrıca  batı ülkelerinde ifadesini bulan “Meslek Sendikacılığı” sisteminin ülkemizde de uygulanmasına olanak sağlanacaktır.

Mehmet ÇIRIKA

Cevapla

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar işaretlenmelidir *

*